Fotografías de la salvaje actuación de la ertzaintza durante conmemoración del 3 de marzo en el año de 2006. Ertzaintzak 2006an martxoaren 3ko gertakizunen omenaldian gauzatutako eraso basatiaren argazkiak. Martxoaren 3ko eta ondorengo egunetako gertakizunen argazkiak

Fotografías del monolito levantado en homenaje a los asesinados en el lugar de la matanza, en el barrio gasteiztarra de Zaramaga. Gasteizko Zaramaga auzoan, sarraskia egin zen tokian hildakoen omenez jarritako monolitoaren argazkiak.

Pegatinas y obra gráfica relacionada con el 3 de marzo de 1976. 1976ko martxoaren 3ko gertakizunekin lotutako eranskailuak eta lan grafikoa

Portadas de libros relacionados con el 3 de marzo de 1976. 1976ko martxoaren 3ko gertakizunekin lotutako liburuen azalak

Carteles conmemorativos en homenaje a las víctimas del 3 de marzo. Martxoaren 3ko biktimei omenaldia egiteko kartelak.

Fotografías de los cinco obreros asesinados y esquela. Hildako bost langileen argazkiak eta eskela

Fotografías tomadas durante la homilía por los obreros asesinados y en la conducción de los féretros. Hildako langileen omenez egindako sermoian eta hilkutxak zeramatzatenean egindako argazkiak

Fotografías de los hechos del 3 de marzo y dias posteriores. Martxoaren 3ko eta ondorengo egunetako gertakizunen argazkiak